Sjednejte si schůzku

 

 

 

Co celý den děláme?

Základním pilířem programu v Montessori školce jsou tzv. pracovní cykly. Jedná se o dlouhé nepřerušované časové úseky, kdy je aktivita řízena svobodnou volbou dítěte. V tomto časovém úseku neprobíhají žádné skupinové aktivity, komunitní kruh (elipsa) nebo pobyt venku. Dospělí i děti respektují soustředěnou práci každého, kdo se věnuje své činnosti. Dítě si volí

 • co bude dělat,
 • s kým to bude dělat (samo nebo ve spolupráci),
 • kde to bude dělat (u stolu nebo na koberečku),
 • jak dlouho,
 • v kterou denní dobu.

Délka těchto pracovních cyklů vychází z pozorování a zkušeností Marie Montessori a shodují se na ní tisíce učitelů, kteří s touto výukovou koncepcí pracovali a pracují. Je také zakotvena ve standardech všech uznávaných Montessori organizací (AMI, AMS, Montessori UK).

O významu 3hodinového pracovního cyklu (anglicky)

Rozvrh dne

 • 6:30 – 8:00 ranní program (možnost snídaně)
 • 8:00 – 12:00 dopolední pracovní cyklus (včetně svačiny a pobytu venku)
 • 12:00 – 12:45 oběd
 • 12:45 – 13:15 odpočinek starší děti , mladší děti do 14:00
 • 13:15 – 14:30 odpolední program starší děti – pondělí výtvarka, úterý přípravka předškoláků, středa němčina, čtvrtek výlet, pátek pobyt venku
 • 14:30 – 15:00 odpolední svačina, odchod ven
 • 15:00 – 17:00 pobyt venku/skupinové aktivity

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097