Sjednejte si schůzku

Často kladené otázky

Zajímalo by mě…

Jaké jsou vaše akreditace?

Pracujeme na zápisu naší školy do Školského rejstříku od 1. 9. 2015. Usilujeme o dodržování standardů AMI (Association Montessori Internationale).

Jaký je rozdíl mezi tradiční a Montessori školou?

V tradiční škole je učitel aktivním dárcem informací a žák je pasivním příjemcem. V Montessori škole volí aktivitu dítě, učitel je partnerem. Montessori školy nabízejí velké množství pomůcek, které umožňují konkrétní představu o daném problému – korálkový materiál pro počítání, smirková písmena pro výuku psaní, vždy se postupuje od konkrétního k abstraktnímu v postupných krocích. Rychlost postupu si volí dítě.

Proč jsou Montessori třídy věkově smíšené?

Věkově smíšené třídy umožňují vytváření sociálních vazeb mezi dětmi. Zatímco mladší děti se od starších učí, starší děti si zkouší vedení a učí se zodpovědnosti.

Je vaše škola nábožensky zaměřená?

Naše škola je nenáboženská a nesektářská, je otevřená dětem všech vyznání i bez vyznání.

Je Montessori franšíza?

Není, jméno Montessori nemá ochrannou známku, proto ho může použít kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zkušenosti, vybavení třídy a nazvat svou školu Montessori. Je proto nezbytné, aby si rodiče se zájmem o Montessori vzdělání ověřili autentičnost programu.

Proč není vhodné, aby dítě navštěvovalo školku nepravidelně nebo pouze některé dny v týdnu?

Řád, důslednost a pravidelnost jsou pro malé dítě velmi důležité. Pokud existují v jeho prostředí , cítí pocit předvídatelnosti a bezpečí; ví, co se stane a kdy. Každodenní docházka dává dítěti pocit pravidelnosti v běhu dne a života. Je pro nás také důležité podpořit vznik komunity rodin dětí navštěvujících naši školku a navázat blízký vztah se školou. Proto nabízíme pouze pravidelnou docházku 5 dní v týdnu.

Je Montessori vzdělání záležitostí pouze předškolního věku?

Není, Montessori systém je propacovaný vzdělávací systém pro děti od narození do 18 let. Jednotlivé stupně jsou dány vývojovými potřebami dítěte, charakteristická jsou trojročí. Kojenci 0–18 měsíců, chodící batolata 18 měsíců – 3 roky, předškolní třídy 3–6 let, základní škola 6–9 a 9–12 let, druhý stupeň základní školy 12–15 let, dospívající 15–18 let.

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097