Sjednejte si schůzku

Individuální vzdělávání v MŠ

Informace jsou určené rodičům dětí zařazených do individuální vzdělávání dětí v mateřských školách (dle § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).

Ověřování dosahování očekávaných výstupů bude probíhat v měsíci listopadu v naší škole. S předstihem obdržíte pozvánku. Pro bližší informace kontaktuje Janu Hetmanovou.
• Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekáváných postupů.
• Příklady otázek v jednotlivých oblastech.
• Desatero předškoláka.
• Konkretizované očekávané výstupy.

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

Desatero pro rodiče

Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů

 

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097