Sjednejte si schůzku

Ideální prostředí pro vzdělávání dětí

Virtuální prohlídka

Školka v centru Olomouce v blízkosti parku

Provozujeme dvě třídy školky v centru Olomouce. První se nachází ve zrekonstruovaných prostorách secesního domu ve Vídeňské ulici, druhá v prvorepublikové vile na Grégrově ulici.  Kapacita každé z tříd je 20 dětí. Prostory jsou kolaudovány jako mateřská škola, splňují tak všechny zákonné technické, hygienické a bezpečnostní požadavky.

Třídy podporující vývoj dítěte

Specifikem Montessori školky je tzv. připravené prostředí, to znamená, že je prostředí školky navrženo tak, aby se zde děti mohly pohybovat a fungovat nezávisle na dospělých. Výškově přiměřený nábytek a hygienické zařízení je dnes už samozřejmostí v každé školce, v Montessori školce je však sebeobsluha a samostatnost umožněna ve všech činnostech, které dítě v průběhu dne a roku dělá. Pocit, že jsem něco dokázal sám, posiluje sebevědomí člověka, proto děti podporujeme v sebeobsluze od raného věku. Děti si samy připravují svačiny, nalévají pití, servírují obědy, následně po sobě také uklízejí a umývají nádobí. Tím se učí také zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují.

Speciální pomůcky

Montessori třída obsahuje kompletní sadu materiálů pro daný věk. Výčet pomůcek pro konkrétní věk je dán mezinárodními Montessori standardy. Jedná se o speciální pomůcky, které umožňují rozvoj v oblastech praktického života, rozvoje smyslů, jazyka, matematického myšlení, biologie, zeměpisu, kulturních věd, hudby a výtvarného umění. Všechny tyto materiály jsou dětem přístupné a děti je mohou využívat kdykoliv během tzv. pracovního cyklu.

Věkově smíšená třída

Montessori třídy jsou vždy věkově smíšené, v předškolním věku jsou v jedné třídě děti od 2,5 do 6 let. Smíšené prostředí umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším dětem, aby se naučily mladším pomáhat, ale také je vést. A to i těm, které jsou jinak nesmělé nebo tiché.

Součástí připraveného prostředí jsou vzdělaní dospělí. Přečtěte si více o roli učitele ve školce.

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097