Sjednejte si schůzku

Od školního roku 2019/20 přijímáme do školního programu pouze děti, které absolvovaly naši školku případně jinou autentickou montessori školku v ČR nebo zahraničí.

Vzdělávací program – Montessori dle koncepce AMI (Association Montessori Internationale) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR – Program probíhá česko – anglicky.

Kapacita školy – Jedna třída pro děti 6 – 12 let s kapacitou 24 dětí.

Vedení školy – Ing arch. Lukrécia Lachmanová  – zřizovatelka

Školné – školné 6 000,- Kč/měsíc, 72 000,- Kč/rok za vzdělávací program denně 8.30 – 15.00

volitelně dopolední družina 6.30 – 8.30 1000,- Kč /měsíc

volitelně odpolední družina 15.00 – 17.00 1000,- Kč / měsíc

       jednorázový pobyt v družině 300,- Kč za vstup

fond na spotřební materiál, psací pomůcky a výtvarné potřeby 1 000,- Kč / školní rok

Registrace MŠMT – Naše škola je od 1.9.2020 zapsaná v Rejstříku škol.

Do této doby jsem fungovali v režimu sdružené školy bez registrace MŠMT. Děti jsou zaspány do partnerské veřejné základní školy na individuální vzdělávání a denně navštěvují náš vzdělávací program. Zástupci partnerské školy zajišťují přezkoušení dětí 1x za pololetí v prostorách naší třídy a následně vydávají vysvědčení. Děti jsou hodnoceny slovně.

Prostory školy – Škola sídlí v prostorách prvorepublikové vily v centru města v blízkosti parku na adrese Grégrova 9.

Třída je vybavena kompletně montessori materiály pro věk dětí 6-12 let včetně psacích potřeb a spotřebního materiálu. Do Montessori školy děti nenosí aktovku se sešity a učebnicemi. Vše co k výuce potřebují je pečlivě připraveno ve škole.

Co bude dítě do školy potřebovat

Seznam věcí do školy

Podněcujeme v dětech celoživotní touhu po vzdělání, předáváme jim informace tak, aby je dokázaly používat v životě,  podporujeme je ve vědomí  vlastní jedinečné cesty a zároveň je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Naše škola Vám a Vašemu dítěti  nabízí:

– zkušený tým učitelů s kvalitním Montessori vzděláním

– dvojjazyčné česko-anglické prostředí

– respektující a individuální přístup

– podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte

– vzdělávací program v souladu s českým vzdělávacím programem Ministerstva školství a koncepcí Montessori dle mezinárodních standardů

– nově zrekonstruované prostory v centru města

– kompletně vybavenou třídu Montessori pomůckami pro věk 6-12 let

– začátek školy v 8.30 (ranní družina od 6.30)

– odpolední program – výtvarné, sportovní a hudební aktivity, výlety, exkurze, návštěvy vzdělávacích pořadů, kina a divadla

– odpolední družinu do 17.00 hodin

Rodičovská příručka

Montessori domácí úkoly

Školská rada

volby do školské rady proběhnou dne 15. 9. od 16:00 na setkání pro rodiče, které se kvůli aktuálním opatřením uskuteční v Parku na předem domluveném místě. Na setkání dojde k předání veškerých informací, a také k podání návrhů kandidátů, na setkání také dojde k samotné volbě členů rady dle Školního zákona.

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097