Sjednejte si schůzku

Od školního roku 2019/20 přijímáme přednostně do školního programu  děti, které absolvovaly naši školku případně jinou autentickou montessori školku v ČR nebo zahraničí.

Vzdělávací program – Montessori dle koncepce AMI (Association Montessori Internationale) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR – Program probíhá česko – anglicky.

Kapacita školy – Dvě věkově smíené třídy pro děti 6 – 12 let s kapacitou 54 žáků.

Vedení školy – Ing arch. Lukrécia Lachmanová  – ředitel školy

Školné – školné 6 000,- Kč/měsíc, 72 000,- Kč/rok za vzdělávací program denně 8.30 – 15.00 (včetně družiny do 15.00)

volitelně dopolední družina 6.30 – 8.30 1000,- Kč /měsíc

volitelně odpolední kroužky s externími lektory -informace mailem

       jednorázový pobyt v družině 300,- Kč za vstup

fond na spotřební materiál, psací pomůcky a výtvarné potřeby 1 000,- Kč / školní rok

Registrace MŠMT – Naše škola je od 1.9.2020 zapsaná v Rejstříku škol.

Prostory školy – Škola sídlí v prostorách prvorepublikové vily v centru města v blízkosti parku na adrese Grégrova 9.

Třída je vybavena kompletně montessori materiály pro věk dětí 6-12 let včetně psacích potřeb a spotřebního materiálu. Do Montessori školy děti nenosí aktovku se sešity a učebnicemi. Vše co k výuce potřebují je pečlivě připraveno ve škole.

Co bude dítě do školy potřebovat

Seznam věcí do školy

Podněcujeme v dětech celoživotní touhu po vzdělání, předáváme jim informace tak, aby je dokázaly používat v životě,  podporujeme je ve vědomí  vlastní jedinečné cesty a zároveň je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Naše škola Vám a Vašemu dítěti  nabízí:

– zkušený tým učitelů s kvalitním Montessori vzděláním

– dvojjazyčné česko-anglické prostředí

– respektující a individuální přístup

– podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte

– vzdělávací program v souladu s českým vzdělávacím programem Ministerstva školství a koncepcí Montessori dle mezinárodních standardů

– nově zrekonstruované prostory v centru města

– kompletně vybavenou třídu Montessori pomůckami pro věk 6-12 let

– začátek školy v 8.30 (ranní družina od 6.30)

– odpolední program – výtvarné, sportovní a hudební aktivity, výlety, exkurze, návštěvy vzdělávacích pořadů, kina a divadla

– odpolední družinu do 17.00 hodin

Dokumenty:

Rodičovská příručka

Rodičovská příručka září 2021 škola- překlad do AJ

Montessori domácí úkoly

2021-Školní-řád

dodatek_ke_skolnimu_radu_2-_distanční_vzdělávání

dodatek_ke_skolnimu_radu_c.3

dodatek_ke_skolnimu_radu_c.4_

MŠMT_MP_ 2002_absence

Školská rada 2020/2021

volby do školské rady proběhnou dne 15. 9. od 16:00 na setkání pro rodiče, které se kvůli aktuálním opatřením uskuteční v Parku na předem domluveném místě. Na setkání dojde k předání veškerých informací, a také k podání návrhů kandidátů, na setkání také dojde k samotné volbě členů rady dle Školního zákona.

Zápisnice z ustanovující sch RŠ

Zápisnice z plenárního zasedání

Volební řád školské rady

Školská rada 2021/2022

Vážení rodiče,
v příloze  je pozvánka na schůzi Školské rady při Mezinárodní Montessori škole Olomouc, mateřská škola a základní škola, z.ú.
a také přihláška pro kandidáta pro volbu do Školské rady.
Děkujeme za předání vyplněné přihlášky k rukám Zuzany Priadkové.
Volba do Školské rady proběhne ve čtvrtek 7.10.2021 v 16:15 hod v budově naší školy, Grégrova 9.
Děkujeme za spolupráci.
Jana Hetmanová

Volební řád školské rady

Zápisnice z ustanovující schůze

Zápisnice zplenárního zasedání

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097