Dejte svému dítěti úžasný dar – prvotřídní Montessori vzdělání

Sjednejte si schůzku

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – mateřská škola a základní škola, z. ú.

Nabízíme ucelený vzdělávací program pro vaše děti od 1,5 roku do 12 let.

 

Proč vybrat naši školu – školku – školičku:

 • Individuální vzdělávací program Montessori rozvíjející potenciál každého dítěte

 • Nadšení učitelé s nejkvalitnějším Montessori vzděláním AMI

 • Angličtina přirozenou součástí výuky po celý den

 • Třída s kompletním vybavením Montessori pomůcek pro daný věk

 • Pobyt venku denně za každého počasí

 • Jednou týdně výlety, výpravy, exkurze, výstavy pro předškoláky a školáky

 • Strava od dodavatele Školní jídelna Waldorf

 • Zrekonstruované prostory  v centru Olomouce

 • Spolupráce školky a rodiny – akce pro rodiče s dětmi , semináře pro rodiče

 • Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům

 • Otevřeno  do 17:00

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka zde

 

Název projektu:                      DS Mezinárodní Montessori Olomouc 3-6

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016113

Doba realizace projektu:      1. 2. 2020 až 31. 1. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Olomouc a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Olomouci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

______________________________________________________________________________
 
 

 

 
 

Název projektu:                          DS Mezinárodní Montessori Olomouc 1-3

Registrační číslo:                       CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016203

Doba realizace projektu:     01.04.2020 až 31.03.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20–49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Olomouc a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Olomouci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 22 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

______________________________________________________________________________
 
 
 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu:                     Šablony pro MŠ II

Registrační číslo:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015717

Doba realizace projektu:      1. září 2019 až 28.únor 2022

Projekt Šablony pro MŠ II je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšeni kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, a to především prostřednictvím zapojení školního asistenta jako personální podpory pedagogů MŠ a realizace komunitně osvětových setkávání.

______________________________________________________________________________

 

Název projektu:                          Dětská skupina Nová škola Olomouc 2

Registrační číslo:                       CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016635

Doba realizace projektu:     01.07.2020 až 30.06.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20–49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Olomouc a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Olomouci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 8 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

______________________________________________________________________________

 

Projekt zahrady Vídeňská Informace o projektu zahrady

Projekt zahrady Grégrová Informace o projektu zahrady

informace o proběhlé veřejné zakázce na výběr dodavatele

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz
www.mzp.cz.

______________________________________________________________________________

 

Nákup hudebních nástrojů za podpory statutárního města Olomouc

Ve spolupráci se statutárním městem Olomouc, jako poskytovatelem dotací, jsme zakoupili sadu hudebních nástrojů, které jsou denně využívané v Mezinárodní Montessori škola Olomouc- mateřská škola a základní škola, z.ú.

______________________________________________________________________________

 

Mezinárodní Montessori škola Olomouc-mateřská škola a základní škola spolupracuje na projektu Klíče k úspěšnému učení, V rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání

Výzva č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

 

Základní informace o projektu

 

Mezinárodní Montessori škola Olomouc ŠABLONY  III

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – mateřská škola a základní škola, z.ú. realizuje od 1.9.2021 do 30.06.2023 projekt „Mezinárodní Montessori škola Olomouc – šablony III“, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022815.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity:

 • Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097