Sjednejte si schůzku

Náš tým

Ing. arch. Lukrécia Lachmanová – zřizovatelka školy, česká Montessori učitelka ve
třídě 6-12 let

Jako architektku mě na Montessori nejprve zaujaly geniální matematické pomůcky. Díky nim jsem se o tuto vzdělávací koncepci začala zajímat více a dávalo mi obrovský smysl vzdělávat a vychovávat děti touto cestou. Zároveň jsem viděla obrovský rozdíl mezi čistou, autentickou montessori koncepcí a programy, které z ní pouze vycházejí. Další studium mě v tomto přesvědčení pouze utvrdilo. V roce 2015 jsem otevřela v    Olomouci autentickou montessori školku a dva roky později školu. Vystudovala jsem výcvik AMI pro pedagogy pro práci s dětmi 6-12 let na Montessori Institute Prague a předškolní pedagogiku na Vysoké škole Humanitas.

Mgr. et Mgr. Jana Hetmanová Glueck– ředitelka školy

Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově. Poté jsem se od předškolní pedagogiky odchýlila a vystudovala jsem andragogiku a sociologii a vychovatelství obor tělesná výchova. Moje vlastní děti mě přivedly k Montessori.  Vedla jsem programy  pro děti do tří let, působila  jako učitelka Montessori oddělení v MŠ v Horce nad Moravou.  Absolvovala jsem Montessori výcvik AMI pro věk 3-6 let v Praze u trenérky Eliny Rautasalo.

Capucine  – anglický Montessori průvodce

Pocházím z prostředí krásných francouzských Alp. Mám doktorát z pedagogiky, který jsem získala ve Velké Británii, kde jsem i učila na střední škole. Když jsem žila v jihovýchodní Asii, objevila jsem kouzlo Montessori metody a zamilovala se. Rozhodla jsem se rekvalifikovat na Montessori průvodkyni a získala titul z AMI pro předškolní věk. Měla jsem štěstí být školena lidmi jakou jsou: Madlena Ulrich, Lilian Bryan a Ulla Wikefeldt. Zbožňuji, když vidím, jak se děti v mé třídě rozvíjejí v samostatné a sebevědomé lidské bytosti. Ráda je podporuji v tom, aby získali celoživotní zájem o učení. Také si užívám, když mohu pracovat s dětmi individuálně a podpořit je v jejich práci s pomůckami. Ve volném čase ráda vařím a peču, a také se věnuji háčkování. Miluji přírodu a často vyhledávám možnosti, jak si do přírody vyrazit buď na kole nebo na pěší turistiku.

Jsem nadšená, že se mohu přidat do týmu velmi talentovaných pedagožek v Mezinárodní Montessori mateřské a základní škole Olomouc.

 

Kateřina Plívová – česká průvodkyně 

Jsem absolventkou pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Již během studia jsem začala s výukou kurzů angličtiny pro děti 3-14 let a s vedením plně anglických příměstských táborů. Miluji sledovat, jak se s každým rokem děti zlepšují a rozvíjejí své schopnosti, svůj potenciál a svou jedinečnost. Zároveň je úžasné se stále od dětí učit nové věci a rozvíjet se společně s nimi. I proto mne uchvátila metoda Montessori. Jsem velmi vděčná, že mohu být součástí týmu, který se věnuje autentické Montessori výuce a předává dětem radost z učení se.

 

 

Leia  – anglická rodilá mluvčí

Pocházím z Austrálie, kde jsem dokončil bakalářský titul a od té doby pracuji s dětmi. Je to téměř 20 let. Mám mnohaleté zkušenosti s péčí o děti, s koordinací a vedením programů rané gramotnosti a tvořením pro děti a v současné době pracuji více než 5 let v mezinárodní Montessori škole pro všechny věkové skupiny. Rozhodl jsem se specializovat na Montessori 0-3, protože jsem po několika letech práce ve třídě batolet objevila přirozený vztah k této věkové skupině. V roce 2020 jsem absolvoval školení asistentů Montessori 0-3 vedené Heidi Philippart. Rovněž dohlížím na péči o děti v odpoledních hodinách pro věkové skupiny 0-6 let. Opravdu mě baví pracovat, učit se a růst s dětmi a učiteli na této škole.

Bc. Monika Svobodová – česká průvodkyně 

Vystudovala jsem sociální práce. Můj syn mě přivedl k zájmu o montessori, absolvovala jsem český národní montessori kurz pro pedagogy 3-6.

Mám ráda pohyb a sport a snažím se tuto lásku k pohybu předávat i dětem ve školce. Cvičíme pravidelně jógu a sportujeme v parku.

 

 

Linda Kališová- zastupující učitelka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Na škole jsem v každém ročníku absolvovala praxi v mnoha mateřských školách s dětmi různých věkových kategorií. Po škole jsem se o montessori začala více zajímat a velmi mě tento koncept zaujal, proto bych se chtěla v tomto směru dále rozvíjet a vzdělávat. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a jsem moc ráda, že mohu být součástí tohoto týmu.

 

Ortrud-anglický Montessori průvodce

Ortrud je vyškolený učitel AMI  na úrovni 3-6  a má téměř dvacetileté zkušenosti s prací ve třídě. Ortrud je Němka, ale plynule hovoří anglicky a mnoho let žila v USA.

Učila na školách ve Spojených státech (2001-2007), Německu (2007-2010), Japonsku (2010-2017), Thajsku (2017-2018) a naposledy v Maďarsku (2018-2019) a Portugalsku ( 2019-2020).

Ortrud je pedagog s prokázanou schopností učit, motivovat a řídit studenty při zachování vysokého zájmu a dobrých výsledků, schopný efektivně komunikovat s různými věkovými kategoriemi  studentů na různých akademických úrovních a ochotný přizpůsobit se novým formám výuky, aby byly splněny budoucí požadavky každého dítěte.

 

 

Bc. Zuzana Priadková- vedoucí kanceláře školy

Pocházím ze Slovenska, na Masarykově univerzitě jsem studovala právo a podnikání.  O montessori filozofii jsem jsem se začala zajímat po narození mých dětí. Velmi oceňuji přístup k samostatnosti dětí, respektování dětské individuality a dětských potřeb.

 

 

Proč výcvik AMI?

Výcviky učitelů certifikované AMI musí splňovat přísnén požadavky na obsah kurzu a vzdělání školících učitelů. Tyto výcviky zahrnují několik stovek hodin teorie a následně několik stovek hodin praxe. Vedou tak  k hlubokému pochopení dítěte. Znalost psychologie dítěte a Montessori filozofie poskytuje učitelům  kvalitní základ pro práci s dětmi.

Association Montessori  Internationale  AMI založila Maria Montessori v roce 1929 v Amsterdamu. Dnes je AMI živoucí organizací, sdružuje Montessori pedagogy po celém světě,  organizuje výcviky pro pedagogy ve specializovaných výcvikových střediscích v Evropě, Asii, Austráílii a Severní Americe, akredituje Montessori školy splňující přísné standardy.​

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097