Sjednejte si schůzku

Zápis do dětské skupiny (Batolecí třídy) pro děti 1,5- 3 roky

Přijímáme přihlášky na školní rok 2024/25

V případě zájmu o zápis Vašeho dítěte vyplňte prosím předběžnou přihlášku, budeme vás kontaktovat pro sjednání schůzky a návštěvy ve školce.


Zápis do mateřské školy (třídy Primary) pro děti 3 – 6 let

Přijímáme přihlášky na školní rok 2024/25

Přijďte se k nám podívat v rámci Dne otevřených dveří v sobotu 13.4.2024 nebo v sobotu 27.4. 2024 od 9.00 do 12.00 v budově školy na Grégrově 302/9 v Olomouci. 

Administrativní část zápisu probíhá on-line 2.5. 2024. 

Na výše uvedeném odkazu provedete jednotlivé kroky:
1. vyplňte přihlášku a vložte přílohy:
2. Do 5 dní od odeslání přihlášky podepište Smlouvu o vzdělávání a odevzdejte ji v kanceláři školy. Po odevzdání podepsané Smlouvy Vám do 3 dnů vystavíme Rozhodnutí o přijetí


KRITÉRIA
1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky (5 bodů)
2. Zvýhodnění pro sourozence dítěte vzdělávajícího se v jakékoli části Mezinárodní
Montessori školy Olomouc. (5 bodů)
3. Zvýhodnění – dítě navštěvovalo naši batolecí třídu (5 bodů)

Přijímáme i děti, které nenavštěvovaly naší batolecí třídu.

V případě zájmu o zápis Vašeho dítěte do mateřské školy mimo vypsaný termín pro přijímací řízení, vyplňte prosím předběžnou přihlášku, budeme vás kontaktovat pro sjednání schůzky a návštěvy ve školce.


Zápis do základní školy  

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v sobotu 16.3. 2024 od 9 do 11 hodin ve škole na Grégrově 9.

Zápis proběhne v úterý a středu 2.4.-3.4. 2024 od 15.00-17.00 ve škole na Grégrově 9.

Veškeré dokumenty je potřeba odevzdat v den zápisu elektronicky, nebo osobně ve škole.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději do 5.5.2024.

Administrativní část zápisu probíhá on-line 2.4. -3.4. 2024 na odkazech níže vyplňte:
1. vyplňte přihlášku a vložte přílohy:
– sken rodného listu dítěte
– sken občanského průkazu zákonného zástupce
2. podepište Smlouvu o vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2024/25 je 8.


KRITÉRIA

  1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky (5 bodů)
  2. Zvýhodnění pro sourozence dítěte vzdělávajícího se v jakékoli části Mezinárodní
    Montessori školy Olomouc. (5 bodů)
  3. Zvýhodnění – dítě navštěvovalo naši batolecí třídu (5 bodů)

Přijímáme i děti, které nenavštěvovaly naší batolecí třídu.


Přestup do vyšších ročníků základní školy

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do vyšších ročníků základní školy z jiné školy vyplňte prosím předběžnou přihlášku, budeme vás kontaktovat pro sjednání schůzky a návštěvy ve škole.

Přijímáme žáky budoucích 6.-9. tříd ke studiu ve školním roce 2024/25


 

 

Školné:

 

ŠKOLKA

 
TŘÍDA GRÉGROVA 9děti 3 – 6,5 roku 
 

Třída je provozována v režimu mateřské školy s registrací MŠMT.

 

CENA ŠKOLKOVNÉHO

pro školní rok 2023/24 je cena školného 132 000,- Kč 

11 500,- Kč v měsících září – červen

 8 500,- Kč za každý z měsíců červenec a srpen.

  

DĚTSKÁ SKUPINA          (BATOLECÍ TŘÍDA) 

 

TŘÍDA VÍDEŇSKÁ 5 

Děti 1,5 – 3,5 roku

Třída je provozována v režimu dětské skupiny s registrací u MPSV

  
CENA ŠKOLKOVNÉHO

školní rok 2023/24

docházka 5 dnů v týdnu 8 000,- /měsíc docházka 3 dny v týdnu 5 750,- /měsíc docházka 2 dny v týdnu 4 600 ,- /měsíc 

školní rok 2024/25

docházka 5 dnů v týdnu 8 500,- /měsíc docházka 3 dny v týdnu 7 500,- /měsíc docházka 2 dny v týdnu 6 000 ,- /měsíc 
 

DOCHÁZKA JE MOŽNÁ 5 DNŮ V TÝDNU NEBO 2 DNY V TÝDNU – ČTVRTEK, PÁTEK NEBO 3 DNY V TÝDNU PONDĚLÍ – STŘEDA. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

GRÉGROVA 9

NA VOZOVCE 32                farma HNĚVOTÍN

 

1.STUPEŇ – 1.- 5. TŘÍDA 

2.STUPEŇ 6.- 9. TŘÍDA

CENA ŠKOLNÉHO

Školní rok 2024/25

96.000,- Kč ročně.

Školné je splatné v plné výši jednou ročně, a to do 15.8. předcházejícího školního roku.
Škola umožní rodičům platit školné ve dvou splátkách, přičemž první polovina ročního školného
(za první pololetí nadcházejícího školního roku) musí být uhrazena do 15. 8. a druhá polovina
ročního školného za druhé pololetí školního roku musí být uhrazena do 15. 1. 

 

Cena neobsahuje obědy a svačiny od externího dodavatele stravy. 

Přihláška ke stravování- jídelna Waldorf

Přihláška ke stravování- jídelna Waldorf

Vaše dotazy nám zasílejte na email: zuzana.priadkova@montessoriolomouc.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097