Sjednejte si schůzku

Montessori pedagogika

Co je Montessori

Představte si, že vás o víkendu při návštěvě ZOO zaujme krokodýl. V Montessori škole se můžete celé pondělí věnovat studiu krokodýlů, možná vás to bude bavit týden, možná měsíc, možná celý život.

V tradiční škole v pondělí v 8 ráno začnete větným rozborem, následuje matematika, pak tělocvik a angličtina. Než se odpoledne ve svém volném čase dostanete ke krokodýlům, jste unavení a nemáte chuť.

Anebo vás například zaujme sčítání. Budete sčítat čísla jednociferná, dvouciferná, pěticiferná, deseticiferná, popíšete spoustu papíru a je z vás mistr ve sčítání. V tradiční škole můžete sčítat do 10, protože dál můžete až příští rok a teď je potřeba se věnovat vyjmenovaným slovům po „m“.

Montessori je více než 100 let používaná pedagogická koncepce, vyvinutá italskou lékařkou Marií Montessori. Dnes fungují Montessori školy na všech kontinentech, na všech sociálních a ekonomických úrovních a je jich přibližně 70 000.

Tradiční školy používají stále metody pocházející z období průmyslové revoluce v 19. století. V té době bylo potřeba vzdělat masy a vychovat kvalifikovanou a poslušnou pracovní sílu ke strojům. Tomu odpovídají i prostředky, které tradiční škola využívá – sezení v lavicích, přesně daný vzdělávací program, učení se zpaměti, pravidelné testování. Zatímco učitel je aktivním dárcem informací, žáci jsou pasivními příjemci.

Obliba Montessori škol a školek dnes roste. Je to proto, že si uvědomujeme, že se úloha školy změnila. Úspěšní lidé dnes nepracují u strojů. Pracují na projektech, potřebují být kreativní, reagovat na nové výzvy. Ke štěstí potřebujeme mít možnost svobodně se rozhodovat. Práce, která člověka baví, mu přináší vnitřní uspokojení a navíc v ní dokáže být velmi úspěšný. Úlohou dnešní školy by tak mělo být, aby člověk zjistil, co ho zajímá, a měl možnost své schopnosti a zájmy rozvíjet. Potřebuje se naučit odpovědnosti, spolupráci a respektu k ostatním, umět nad věcmi přemýšlet, vytvořit si vlastní názor a umět si ho obhájit, ale také umět si přiznat chybu a využít ji jako zkušenost.

Jak konkrétně to vypadá?

Montessori programy umožňují dětem prožít roky ve škole jako vzdělávací zážitek. Věku do 6 let dítěte je věnována maximální pozornost. Maria Montessori toto období nazývá obdobím absorbující mysli. Je to věk, kdy se formuje lidská osobnost a mysl je nejvíce otevřená poznávání světa. Dítě nasává ze svého okolí vše, proto velmi záleží na tom, co mu nabídneme.

Montessori nabízí prostředí tříd, které umožňuje každému dítěti maximálně rozvinout svůj vnitřní potenciál. Kromě speciálních pomůcek je ve třídě vždy věkově smíšená dětská skupina a vzdělaný dospělý, který je dítěti partnerem při jeho sebeutváření. Tím, že učitel nevymýšlí program pro 30 dětí současně, může se věnovat individuálně jednotlivým dětem v průběhu dne.

Tento vzdělávací systém je propracovaný pro děti od narození do 18 let, a to vždy ve věkově smíšených třídách podle vývojových potřeb dítěte. Programy pro nejmladší děti jsou navrženy pro věk 18 měsíců až 3 roky, předškolní děti mají třídy pro věk 3–6 let, základní škola je smíšená pro věk 6–12 let (případně 6–9 a 9–12 let) a 12–15 let. Dospívajícím je určen program pro věk 15–18 let.

 

Dr. Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka, za svou práci byla třikrát nominována na Nobelovu cenu míru.

V roce 1896 se stala první ženou, která vystudovala lékařství na Římské univerzitě, poté se zaměřila na vzdělávání mentálně postižených dětí na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, s nimiž po dvou letech práce dosáhla překvapivých výsledků u státních zkoušek ze čtení a psaní, kdy prokázaly stejné schopnosti jako děti normální. V letech 1904–1908 přednášela na Římské univerzitě Pedagogickou antropologii. V roce 1907 otevřela první Dům dětí (Casa dei Bambini) pro děti ve věku 3–6 let v chudinské čtvrti Říma San Lorenzo a během několika let se její sytém vzdělávání dětí stal uznávaným po celém světě. Od roku 1909 se intenzivně věnovala také vzdělávání pedagogů prostřednictvím kurzů a seminářů. V roce 1933 jsou uzavřeny všechny Montessori školy v Německu a po odmítnutí spolupráce s Mussolinim také všechny školy v Itálii. Maria Montessori se v roce 1939 vydává na cestu do Indie, odkud se teprve po sedmi letech vrací zpět do Evropy. Dne 6. května 1952 umírá ve svých 82 letech v Noordwijk aan Zee v Nizozemsku, kde je i pochována. Principy Montessori pedagogiky neztrácejí na aktuálnosti ani po téměř 100 letech, naopak korespondují s nejnovějšími poznatky současné psychologie a pedagogiky.

Informace a odkazy

Odkazy v češtině:

Odkazy v angličtině:

Doporučená literatura

Tyto tituly a mnohé další si můžete zapůjčit v naší školní knihovně.

Česky:

  • Maria Montessori: Tajuplné dětství
  • Maria Montessori: Absorbující mysl
  • Renata Křivánková: Jak probudit v dětech nezávislost a sebevědomí u nás doma

Anglicky:

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097