Sjednejte si schůzku

27.2.2021
 
Dle nařízení vlády jsou školy zavřené a přecházíme na distanční výuku. Zvolili jsme on-line formu. Více informací bude poskytnuto mailem.
 
 
 
 
 
 
 

Schéma opatření MZČR najdete ZDE, PES pro školství od MŠMT  ZDE.
Aktuální opatření MZČR najdete ZDE, opatření MŠMT  ZDE.

 

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH A AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍCH:

 

 • Od 27.12. platí PES 5 (předpoklad do 10.01.2021). Návštěvy k nám nevstupují. 
 • Odkazy: __PES–obecně__ __PES–školství__ __KHS–OL__ __KARANTÉNA__
 • Sledujte zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, budete telefonicky kontaktování pracovníkem krajské hygienické stanice a vašemu dítěti bude nařízena karanténa po dobu deseti dní ode dne kontaktu s jedincem pozitivním na nemoc COVID-19.
 • Kroužky zatím nemůžeme spustit. Tělocvična je uzavřena od 12.10.2020 do odvolání.

 

 

Pokyn ředitele školy k provozu od 25.11.2020

Obecná ustanovení dle platných pokynů a nařízení MZDR a MŠMT:

 • mateřské školy jsou v provozu při zachování pravidel vyplývajících z mimořádných opatření a nařízení MZDR a MŠMT
 • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
 • do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba na nezbytnou dobu
 • vstup třetích osob jen v odůvodněných případech
 • je nutné pravidelně větrat vnitřní prostory každých 30 minut
 • v případě mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 je školka povinna postupovat podle pokynů KHS
 • v případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance, je povinen kontaktovat místně příslušnou KHS

Další pokyny a informace:

 • přestože všichni pracovníci školky usilují o co nejbezpečnější provoz MŠ (často s dětmi pobývají venku, větrají, důsledně dbají na dodržování hygienických pravidel), existuje určité riziko nákazy → sledujme pečlivě zdravotní stav dětí a buďme zodpovědní a ohleduplní ke všem ostatním
 • poskytujte učitelkám včasné a objektivní informace o zdravotním stavu dítěte
 • zaměstnanci MŠ dohlíží na zvýšenou osobní hygienu dětí a jsou jim nápomocni při použití dezinfekčních prostředků; jsou používány výhradně jednorázové ručníky a kapesníky.
 • při stravování jsou stoly umyty a vydezinfikovány před a po servírování jídla, příbor dětem vydá zaměstnanec školky v rukavicích, děti nezaměňují nádobí, hrnečky
 • při odpočinku je zajištěno dostatečné větrání
 • podle §7, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude dítě vykazující známky akutního onemocnění odděleno od ostatních dětí, bude zajištěn dohled a neprodleně informován zákonný zástupce

 

15.11.2020

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY

Dle aktuálních informací k provozu škol ze od 18. 11. 2020 zveřejněných na webu MŠMT je povolena osobní přítomnost žáku 1. a 2. ročníků škol a také žáků vyšších ročníků prvního stupně zš za předpokladu, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku- tvz. malotřídky.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, aby děti měly k dispozici i náhradní roušku.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Z výše uvedeného vyplývá, že se se všema dětma uvidíme ve středu 18. 11. 2020 ráno v 8:30 ve škole a pojedeme dle původního programu, bez tělocviku a zpěvu. Družina bude k dispozici. Akorát děti budou odděleny od dětí školkovních.
Prosím, abyste donesli dětem všechny materiály, se kterými doma pracovali, včetně zapůjčených pomůcek,
další informace budou doplněny mailem.

DALŠÍ INFORMACE:
Očekáváme, jak se vybarví náš krajský PES. Schéma opatření najdete ZDE.
Aktuální opatření MZČR najdete ZDE, opatření MŠMT lze objevit ZDE.

 
MŠ a DS je nadále v provozu, Školní družina bude také od 18/11/2020 v provozu
 
Děkuji za spolupráci,
za tým školy
Zuzana
 
 
 
 

31.10.2020

Dětské skupiny pokračují v činnosti tak, jako doposud.
Základní škola se učí distančně – více informací je poskytováno mailem
Školní družina je uzavřena.
Kroužky a aktivity mimo školku zatím nespouštíme. 

Aktuální opatření MZČR najdete ZDE.
 
 
 
 

 

14.10.2020

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

 
Od středy 14.10.do 1.11.2020 dojde k uzavření školy – dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
Děti od 14.10. přechází na distanční výuku- informace budou doplněny mailem.
 
Nařízení vlády se zatím předškolních dětí netýká, proto škola a školička zůstávají v provozu.
 
Veškeré akce pro veřejnost jsou po dobu platnosti nařízení vlády zrušeny.
Další informace budou průběžně doplňovány.
Děkujeme za spolupráci
 
tým Mezinárodní Montessori školy
 

 

 

 

INFORMACE O AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÉ SITUACI 

1. Mateřská škola a dětské skupiny pokračují v činnosti tak, jako doposud.
Základní škola se učí od středy distančně 
Školní družina je uzavřena.

26. a 27.10.2020 – MŠMT vyhlásilo dva dny volna „koronavirové prázdniny“
28.10.2020 – státní svátek
29.– 30.10.2020 – podzimní prázdniny 

 
 
 
 

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH A AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍCH:

 • Všichni žáci školy jsou nyní vzděláváni distančně. Návštěvy k nám nevstupují. Info pro rodiče a žáky školy doplňujeme mailem.
 • aktuální info: __SEMAFOR__ __KHS–OL__
 • Aktuální pokyn ředitele školy k docházce od 05.10.2020 do MŠ najdete ZDE, v ZŠ učíme distančně 
 • Všechny akce školy a školky jsou do odvolání zrušeny

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097