Sjednejte si schůzku

Kontakt

tel. kancelář : +420 736 238 630 

e-mail: zuzana.priadkova@montessoriolomouc.cz

ředitelka, Lukrécia Lachmanová: 

e-mail: lukrecia@montessoriolomouc.cz

Mateřská škola (modrá třída):

 Vídeňská 675/5
779 00 Olomouc

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 4, 6 (zastávka Okresní soud)

Autem: parkování před domem do 9 hod. ráno zdarma, odpoledne placené, parkovací automat na protější straně ulice

Škola, žlutá třída školka, školička:

Mezinárodní Montessori škola Olomouc

Grégrova 302/9

779 00 Olomouc – Nová Ulice

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 4, 6 (zastávka Flora)

Autem: parkování před domem  zdarma

Zřizovatel mateřské školy a školy :

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – mateřská škola a základní škola, z.ú.

Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČ 03681041

číslo účtu: 268266184/5500

Zřizovatel  školičky :

Nová škola v Olomouci, základní škola, z.ú.

Wolkerova 70/20, 779 00 Olomouc

IČ 057 53 139

číslo účtu: 66668302/5500

Dokumenty MŠ

2015 ŠVP PV Mezinárodní Montessori MŠ Olomouc

GDPR

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú. Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc, IČ 03681041 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Více o zpracování osobních údajů

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097