Sjednejte si schůzku

 

Kancelář školy

Zástupce ředitele pro provoz

Bc. Zuzana Priadková, MBA, LL.M. 

tel.: +420 736 238 630       pon – pá od 7.30-16.00

e-mail: zuzana.priadkova@montessoriolomouc.cz

adresa: Grégrova 302/9, Olomouc, 779 00

Datová schránka: gw4zucu

 

Ředitelka školy

Ing.arch. Lukrécia Lachmanová

tel.: +420 603 446 097

e-mail: lukrecia@montessoriolomouc.cz

 

Školička- Batolecí třída:

Vídeňská 675/5
779 00 Olomouc

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 4, 6 (zastávka Okresní soud)

Autem: parkování před domem do 9 hod. ráno zdarma, odpoledne placené, parkovací automat na protější straně ulice

 

Škola, mateřská školka:

Mezinárodní Montessori škola Olomouc

Grégrova 302/9

779 00 Olomouc – Nová Ulice

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 4, 6 (zastávka Flora)

Autem: parkování před domem  zdarma

 

Zřizovatel mateřské školy a školy :

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – mateřská škola a základní škola, z.ú.

Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČ 03681041

číslo účtu: 268266184/5500

 

Zřizovatel  školičky – batolecí třídy :

Nová škola v Olomouci, základní škola, z.ú.

Wolkerova 70/20, 779 00 Olomouc

IČ 057 53 139

číslo účtu: 66668302/5500

 

Kontakty na jednotlivé třídy

Kancelář školy +420 736 238 630
Škola – Elementary +420 739 710 173
   
Školka Grégrova – Žlutá třída yellow.class@montessoriolomouc.cz
Školička Vídeňská – Batolecí třída azure.class@montessoriolomouc.cz
Škola – Elementary red.class@montessoriolomouc.cz
Škola- Adolescenti green.class@montessoriolomouc.cz

           

GDPR

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú. Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc, IČ 03681041 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Více o zpracování osobních údajů

______________________________________________________________________________

Mezinárodní Montessori škola Olomouc ŠABLONY  III

Mezinárodní Montessori škola Olomouc – mateřská škola a základní škola, z.ú. realizuje od 1.9.2021 do 30.06.2023 projekt „Mezinárodní Montessori škola Olomouc – šablony III“, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022815.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity:

  • Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin
  • Klub pro žáky ZŠ
  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097