Sjednejte si schůzku

2. stupeň základní školy

Olomouc a Hněvotín budou domovem našeho nového Montessori programu pro dospívající, který se otevře v září 2022. Program, který bude nabízen v českém i anglickém jazyce, bude využívat hybridní přístup, který kombinuje akademické učení s prací v prostředí farm school. Studenti budou část času trávit prací v ovocném sadu, kde se seznámí s mikroekonomickými principy provozováním vlastního minipodniku. Budou mít také příležitost uplatnit své znalosti v reálném prostředí prostřednictvím celoškolních projektů, které se zaměřují na témata, jako je ekologie a veřejně prospěšné práce. Kromě rozvoje akademických dovedností bude Montessori program podporovat samostatnost, komunikaci a spolupráci žáků. Věříme, že tento jedinečný přístup ke vzdělávání poskytne našim studentům všestranné základy pro úspěch v životě.

Pokud máte zájem se k nám od září 2022 připojit, kontaktujte nás. 

  • věkově smíšená studijní skupina 6.-9. ročník 
  • rozšířená výuka angličtiny zaměřená na praktické použití 
  • aktivizující formy učení podporující samostatnost a kritické myšlení 
  • komunikační a prezentační dovednosti, týmová práce, spolupráce 
  • program denně 8.00 – 15.00
  • maximální kapacita programu 24 žáků
  • projektové dny mimo prostředí školy 

Olomouc and Hněvotín will be the home of our new Montessori program for adolescents opening in September, 2022. The program, which will be offered in both Czech and English, will use a hybrid approach that combines academic learning with work in a farm school environment. Students will spend part of their time working in an orchard, where they will learn about microeconomic principles by running their own mini businesses. They will also have the opportunity to apply their knowledge in a real-world setting through school-wide projects that focus on topics such as environmentalism and community service. In addition to developing academic skills, the Montessori program will foster students‘ independence, communication, and cooperation. We believe that this unique approach to education will provide our students with a well-rounded foundation for success in life.

If you are interested to join us from September 2022 please contact us. 

 

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097