Sjednejte si schůzku

Základní škola 

Podněcujeme v dětech celoživotní touhu po vzdělání, předáváme jim informace tak, aby je dokázaly používat v životě,  podporujeme je ve vědomí  vlastní jedinečné cesty a zároveň je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Naše škola Vám a Vašemu dítěti  nabízí:

– zkušený tým učitelů s kvalitním Montessori vzděláním

– dvojjazyčné česko-anglické prostředí

– respektující a individuální přístup

– podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte

– vzdělávací program v souladu s českým vzdělávacím programem Ministerstva školství a koncepcí Montessori dle mezinárodních standardů

– nově zrekonstruované prostory v centru města

– kompletně vybavenou třídu Montessori pomůckami pro věk 6-12 let

– začátek školy v 8.10 

– odpolední program – výtvarné, sportovní a hudební aktivity, výlety, exkurze, návštěvy vzdělávacích pořadů, kina a divadla

– odpolední družinu do 17.00 hodin

Vzdělávací program

Montessori dle koncepce AMI (Association Montessori Internationale) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR – Program probíhá česko – anglicky.

Kapacita školy

Dvě věkově smíšené třídy pro děti 6 – 12 let s kapacitou 54 žáků.

Vedení školy

Ing arch. Lukrécia Lachmanová  – ředitelka školy

Školné a poplatky

Školné pro školní rok 2024/2025 je stanoveno na 96.000,- Kč/rok za vzdělávací program denně 8.30 – 15.00 (včetně družiny do 15.00)

volitelně odpolední kroužky s externími lektory -informace mailem

jednorázový pobyt v družině 300,- Kč za vstup

fond na spotřební materiál, psací pomůcky a výtvarné potřeby 1 000,- Kč / školní rok

Stravné

Obědy, dopolední a odpolední svačiny jsou dodávány externí jídelnou.

7-10 let  80 Kč                   11-14 let  90 Kč

 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se koná v sobotu 16.3. 2024 od 9 do 12 hodin ve škole na Grégrově 9.

Zápis proběhne v úterý 2.4. – 3.4. 2024 od 15.00-17.00 ve škole na Grégrově 9.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději do 5.5.2024.

Administrativní část zápisu probíhá on-line 2.4.-3.4. 2024 na odkazech níže vyplňte:
1. vyplňte přihlášku a vložte přílohy:
– sken rodného listu dítěte
– sken občanského průkazu zákonného zástupce
2. podepište Smlouvu o vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2024/25 je 8.


KRITÉRIA
1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky.
2. Zvýhodnění pro sourozence dítěte vzdělávajícího se v jakékoli části Mezinárodní Montessori školy Olomouc.
3. Dítě absolvovalo Montessori MŠ při naší základní škole.

  

Registrace MŠMT

Naše škola je od 1.9.2020 zapsaná v Rejstříku škol.

Prostory školy

Škola sídlí v prostorách prvorepublikové vily v centru města v blízkosti parku na adrese Grégrova 9.

Třída je vybavena kompletně montessori materiály pro věk dětí 6-12 let včetně psacích potřeb a spotřebního materiálu. Do Montessori školy děti nenosí aktovku se sešity a učebnicemi. Vše co k výuce potřebují je pečlivě připraveno ve škole.

Virtuální prohlídka

   

Co bude dítě potřebovat do školy

   

24174705_1499389013450434_9080974868484225951_n

Dokumenty:

Rodičovská příručka

Rodičovská příručka září 2021 škola- překlad do AJ

Montessori domácí úkoly

Školní-řád

dodatek_ke_skolnimu_radu_2-_distanční_vzdělávání

dodatek_ke_skolnimu_radu_c.3

dodatek_ke_skolnimu_radu_c.4_

Volební řád školské rady

Tým pedagogů

 

Mgr. Martin Howes-Anglický Montessori učitel

Narodil jsem se v Johannesburgu v Jižní Africe a vyrostl jsem v Durbanu v Jižní Africe. Učím 20 let, z toho 8 let jako učitel základní školy. Učil jsem ve třídách nižších i vyšších ročníků základní školy. Rád učím, nejen ve třídě. Věřím, že vnější prostředí má studentům co nabídnout. Mám vášeň pro přírodu, čtení, cestování, návštěvy muzeí a poznávání a objevování nových věcí. Jsem nadšen, že se mohu připojit k týmu na Mezinárodní škole Montessori v Olomouci.

 

Mgr. Irena Magdaléna Kočí- Česká učitelka, třídní učitelka

Vystudovala jsem Učitelství pro první stupeň ZŠ, v roce 2019 jsem absolvovala program DVPP pod záštitou Montessori ČR

 

Mgr. Martin Sedláček- učitel v základní škole – angličtina, tělocvik, výchova ke zdraví, lektor kroužků sebeobrany, vychovatel ve školní družině

Martin bude vyučovat angličtinu a tělesnou výchovu v Elementary a Adolescenty. Připravujeme také kroužek sebeobrany. 
Přinášíme do týmu učitele, který má zkušenosti s výukou na Základní škole Manesova v Otrokovicích. Jeho komunikace s žáky a rodiči je profesionální a otevřená. Během své kariéry se věnoval také soukromému doučování, zejména angličtiny, a pomohl mnoha studentům překonat jazykové bariéry a úspěšně se připravit na Cambridge zkoušky. Martin Sedláček má magisterský titul pro výuku angličtiny a tělesné výchovy z Univerzity Palackého v Olomouci.
Mimo svou práci činnost se Martin věnuje své vášni pro bojová umění a psychologii, nacházejíc v těchto aktivitách fyzické i duševní obohacení. Kromě toho si rád užívá čas v přírodě při pěší turistice a kempování.

 

Mgr. Kateřina Felklová – učitelka matematiky a zeměpisu a výtvarné výchovy 

Jsem absolventkou oboru Matematika a Geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již při studiu učitelství jsem si uvědomila, že alternativní cesta vzdělávání je ta správná volba. Proto jsem velmi vděčná za možnost pracovat právě v Mezinárodní Montessori škole v Olomouci.
Ve svém volném čase nejraději trávím čas na procházce se svým psem. Mám ráda vše, kde mohu rozvíjet kreativitu. Atˇ už se jedná o pečení, tvoření nebo kreslení. Mou velkou inspirací jsou životní styly skandinávských zemí.

 

RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. – učitelka přírodovědných předmětů 2. stupně

Jsem absolventkou přírodovědecké a filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mám téměř desetiletou zkušenost se vzděláváním studentů věkové skupiny 10 – 14 let na poli přírodních věd v anglickém jazyce. Ráda rozšiřuji jejich obzory a přírodní vědy, které jsou standardně vyučovány v českých školách separátně, vzájemně propojuji, aby si studenti uvědomili, že všechno se vším souvisí. Zároveň se snažím o to, aby byly získané poznatky na poli fyziky, chemie a biologie pochopeny v kontextu každodenního života.

 

Petra Sochorová – kroužek šachu

Jsem lektorka kurzů pro děti, absolventka anglistiky a germanistiky na UP v Olomouci a mezinárodní mistryně v šachu. Šachy hraji už od svých pěti let, nyní jsou pro mě už spíše koníčkem, ale v minulosti jsem pravidelně reprezentovala ČR na nejrůznějších soutěžích včetně juniorských ME a MS a soutěžích družstev. Zde ve škole vedu šachový kroužek již třetím rokem.

 

Lucie Kordová Dipl.um.

Paní Lucie Kordová je absolventkou prestižních hudebních institucí – Pražské konzervatoře a Hudební univerzity múzických umění ve Vídni. Její profesní dráha zpěvačky začala v roce 2002 a od té doby se věnovala sólovým vystoupením.
Svůj pěvecký talent rozvíjí i na divadelních prknech, kde hostuje na českých i zahraničních scénách. Jako členka Moravského divadla v Olomouci přináší svůj umělecký přínos i do divadelního světa.
Lucie Kordová se pyšní mnoha cenami a laureátskými tituly z mezinárodních i českých soutěží. Její zkušenosti a vášeň pro hudbu spojila v pedagogické činnosti, kterou od roku 2014 rozvíjí na hudebních školách.

 

Mgr. Kristýna Balážová

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku. Kromě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem strávila rok na finské univerzitě v Jyväskyle, kde jsem se věnovala speciální pedagogice. Finské školy mě nadchly a věřila jsem, že mohu hodně přenést do své praxe. 

Zlomovým okamžikem pro mě bylo přijetí do International Montessori School of Prague, kde jsem se po roce stráveném v montessori třídě sama stala zapálenou zastánkyní metody. V roce 2014 jsem nastoupila do AMI výcviku pro první stupeň základní školy (6-12 let) a na podzim roku 2016 úspěšně promovala. V rámci studia jsem měla šanci vidět montessori školy v USA, Německu, Nizozemí a ve Velké Británii. 

Na podzim roku 2023 jsem začala vypomáhat v Modré třídě a později na 2. stupni. Od února jsem se přidala k týmu učitelů na 1. stupni. Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097