Sjednejte si schůzku

Základní škola 

Podněcujeme v dětech celoživotní touhu po vzdělání, předáváme jim informace tak, aby je dokázaly používat v životě,  podporujeme je ve vědomí  vlastní jedinečné cesty a zároveň je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Školní vzdělávací program

„Škola pro život“

vycházející z Montessori pedagogiky podle standardů AMI (Association Montessori Internationale) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. – Program probíhá česko-anglicky.

Kapacita školy

Základní škola s kapacitou 84 dětí ve 2 věkově smíšených třídách 1. stupně a 1 studijní skupině 2. stupně.

Školné

školné 72 000,- Kč/rok (možnost platby pololetně)

volitelně dopolední družina 500,- Kč/měsíc

volitelně odpolední družina 500,- Kč/měsíc

fond na spotřební materiál, psací pomůcky a výtvarné potřeby – 1000,- Kč/ školní rok

Prostory školy

Škola sídlí v prostorách prvorepublikové vily v centru města v blízkosti parku na adrese Grégrova 9.

IMG_0688

Budova školy – Grégrova 9

Třída je vybavena kompletně montessori materiály pro věk dětí 6-12 let včetně psacích potřeb a spotřebního materiálu. Do Montessori školy děti nenosí aktovku se sešity a učebnicemi. Vše co k výuce potřebují je pečlivě připraveno ve škole.

Co bude dítě do školy potřebovat?

Seznam věcí do školy

Naše škola Vám a Vašemu dítěti  nabízí:

– zkušený tým učitelů s kvalitním Montessori vzděláním

– dvojjazyčné česko-anglické prostředí

– respektující a individuální přístup

– podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte

– vzdělávací program v souladu s českým vzdělávacím programem Ministerstva školství a koncepcí Montessori dle mezinárodních standardů

– nově zrekonstruované prostory v centru města

– kompletně vybavenou třídu Montessori pomůckami pro věk 6-12 let

– začátek školy v 8.30 (ranní družina od 6.30)

– odpolední program – výtvarné, sportovní a hudební aktivity, výlety, exkurze, návštěvy vzdělávacích pořadů, kina a divadla

– odpolední družinu do 17.00 hodin

Fotogalerie

24174705_1499389013450434_9080974868484225951_n

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097