Sjednejte si schůzku

Třída základní školy 

pro děti ve věku 6-12 let

Vzdělávací program

Montessori dle koncepce AMI (Association Montessori Internationale) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR- Program probíhá česko-anglicky.

Kapacita školy

Jedna třída pro děti 6-12 let s kapacitou 24 dětí.

Pedagogický tým

ĆESKÁ UČITELKA

Lukrécia Lachmanová 

Lukrécia vystudovala architekturu, které se po několik let věnovala. Po narození dětí ji nadchla Montessori pedagogika. V roce 2014 založila Mezinárodní Montessori mateřskou školu a o tři roky později základní školu. Od února 2017 studuje výcvik Montessori AMI pro věk 6-12 let pod vedením trenérek Carly Foster a Kyly Morenz v Montessori Institute Prague.

ANGLICKÝ UČITEL

Esperanza Obnamia  – rodilý mluvčí 

Eperanza pochází z Filipín. Je pedagog pro základní vzdělání Montessori od roku 1990, školení AMI pro pedagogy dětí 6-12 let jsem absolvovala v USA v roce 2002.Nyní pracuje ve třídě naší základní školy jako anglický učitel, je přítomen ve výuce po celý den. Kromě běžné komunikace denně pracuje s menšími skupinkami dětí na rozvoji jejich angličtiny.

Vedení školy

Ing. arch. Lukrécia Lachmanová – zřizovatelka a ředitelka

Školné

školné 6 000,- Kč / měsíc, 72 000,- Kč/rok

volitelně dopolední družina 500,- Kč/měsíc

volitelně odpolední družina 500,- Kč/měsíc

fond na spotřební materiál, psací pomůcky a výtvarné potřeby – 1000,- Kč/ školní rok

Stravné

Obědy a odpolední svačiny jsou odebírány od dodavatele Zdravá pecka. Cena oběda je 65,- Kč, cena odpolední svačiny 30,- Kč.

Dopolední svačiny jsou připravovány ve škole – děti se podílí na jejich přípravě. Cena dopoledních svačin je 15,- Kč/svačina.

Registrace MŠMT

Naše škola funguje  v režimu sdružené školy bez registrace  MŠMT . Děti jsou zapsány do partnerské veřejné základní školy na individuální vzdělávání a denně  navštěvují náš vzdělávací program. Zástupci partnerské školy zajišťují přezkoušení dětí 1x za pololetí v prostorách naší třídy a následně vydávají vysvědčení. Děti jsou hodnoceny slovně.

Prostory školy

Škola sídlí v prostorách prvorepublikové vily v centru města v blízkosti parku na adrese Grégrova 9.

IMG_0688

Budova školy – Grégrova 9

Třída bude vybavena kompletně montessori materiály pro věk dětí 6-12 let včetně psacích potřeb a spotřebního materiálu. Do Montessori školy děti nenosí aktovku se sešity a učebnicemi. Vše co k výuce potřebují je pečlivě připraveno ve škole.

Co bude dítě do školy potřebovat?

Seznam věcí do školy

Podněcujeme v dětech celoživotní touhu po vzdělání, předáváme jim informace tak, aby je dokázaly používat v životě,  podporujeme je ve vědomí  vlastní jedinečné cesty a zároveň je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Naše škola Vám a Vašemu dítěti  nabízí:

– zkušený tým učitelů s kvalitním Montessori vzděláním

– dvojjazyčné česko-anglické prostředí

– respektující a individuální přístup

– podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte

– vzdělávací program v souladu s českým vzdělávacím programem Ministerstva školství a koncepcí Montessori dle mezinárodních standardů

– nově zrekonstruované prostory v centru města

– kompletně vybavenou třídu Montessori pomůckami pro věk 6-12 let

– začátek školy v 8.30 (ranní družina od 6.30)

– odpolední program – výtvarné, sportovní a hudební aktivity, výlety, exkurze, návštěvy vzdělávacích pořadů, kina a divadla

– odpolední družinu do 17.00 hodin

Fotogalerie 2017/18

29472870_1606426422746692_5427560136279326720_n 27867691_1570970576292277_6669292189636822856_n 27657001_1563988730323795_3465047060071826874_n 27459921_1558347784221223_7258329129346302377_n 27072579_1558347780887890_1489725001672313170_n 26169955_1533223963400272_5905270429631834688_n 25498106_1517193211670014_4981191962712361591_n 24174705_1499389013450434_9080974868484225951_n 24129592_1498424003546935_2395927931031109756_n 24129567_1498424000213602_5635147023747411135_n

Lukrécie Lachmanová

Sjednejte si schůzku

…s Lukrécii Lachmanovou,
zřizovatelkou školy

Sjednejte si schůzkuCertifikace

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú. - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097