Sjednejte si schůzku

Portfolio

Sběrné portfolio je strukturovaný soubor prací a aktivit vašeho dítěte, které jsou shromážděny během určitého časového období. Toto portfolio slouží k poskytování informací o výkonech vašeho dítěte, jeho učebním procesu a celkovém rozvoji. Ale co je ještě důležitější, portfolio nesouvisí pouze s tím, co je uvnitř něj, ale také s tím, jak je aktivně využíváno pro podporu růstu a učení vašeho dítěte. To zahrnuje i nutnost tvorby tohoto portfolia a jeho přinášení k ověření.

 

Portfolio má několik důležitých funkcí:

Podpora aktivního zapojení dětí: Portfolio umožňuje dětem aktivně se zapojit do plánování svého učení a sledovat svůj pokrok.

Komplexní hodnocení: Učitelé mohou pomocí portfolia komplexně hodnotit výkony dětí a sledovat jejich dlouhodobý pokrok.

Získání přehledu: Portfolio pomáhá učitelům, dětem i rodičům získat přehled o dovednostech a schopnostech dítěte.

Zvýšení angažovanosti: Použití portfolia zvyšuje angažovanost všech účastníků vzdělávacího procesu, tedy dítěte, učitelů a rodičů.

Portfolio může být fyzicky uspořádáno například v krabici, koši, papírových boxech, nebo elektronicky na počítači. Obsah portfolia zahrnuje záznamy z pozorování, jako jsou kresby, fotografie aktivit, průběžné záznamy, testy a také pracovní listy a další dokumenty, které dokumentují učení dítěte.

Zde najdete také ukázky portfolia na YouTube, které vám mohou poskytnout inspiraci a představu o tom, jak portfolio může vypadat a jakým způsobem se využívá.

Práce s portfoliem pro předškoláka může být velmi prospěšná pro jeho vzdělávání a rozvoj. Zde je několik tipů, jak s portfoliem pracovat:

Pravidelně aktualizujte portfolio: Portfolio bude průběžně doplňováno. Ideálně by se měly přidávat nové práce a záznamy alespoň jednou za týden. Tímto způsobem můžete sledovat pokrok vašeho dítěte a jeho rozvoj.

Zahrňte různé druhy prací: Portfolio by mělo obsahovat různorodé práce a aktivity vašeho dítěte. To může zahrnovat kresby, malby, fotografie projektů, písemné práce, modely, záznamy z hudebních nebo tanečních vystoupení a další.

Sledujte vývoj dovedností: Portfolio by mělo odrážet vývoj konkrétních dovedností a schopností vašeho dítěte. Můžete například pozorovat, jak se zlepšuje ve čtení, psaní, matematice nebo výtvarném umění.

Doplnění záznamy a popisy: Každou práci nebo aktivitu v portfoliu doplňte o krátký popis. Můžete uvést, co bylo cílem této činnosti, jaké dovednosti byly použity, co se dítě naučilo a co ho na této aktivitě bavilo.

Zapojte dítě do vedení portfolia: Zapojte dítě do procesu vedení portfolia. Může samo vybírat práce, které chce do portfolia přidat, a diskutovat o svých úspěších a pokroku.

Vytvořte fyzické a elektronické portfolio: Můžete mít fyzickou verzi portfolia, kde budou uloženy fyzické práce, a také elektronickou verzi, kde budou naskenované nebo digitálně uložené soubory. Elektronické portfolio může být také efektivním způsobem sdílení s učiteli a rodinou.

Pracujte s učiteli: Komunikujte s učiteli ve škole nebo v mateřské škole ohledně portfolia. Mohou vám poskytnout směrnice a doporučení, jak nejlépe využívat portfolio k podpoře učení dítěte.

Sledujte osobní zájmy dítěte: Portfolio by mělo také reflektovat osobní zájmy a vášně vašeho dítěte. Pokud se například dítě zajímá o zvířata, může portfolio obsahovat práce spojené s touto tématikou.

Ukažte portfolio rodině: Portfolio může být také skvělým způsobem, jak ukázat rodině, jak se dítě vyvíjí a co se naučilo. Můžete pravidelně portfolio prohlížet s prarodiči nebo dalšími členy rodiny.

Neomezujte se formálními hranicemi: Portfolio nemusí být striktně omezeno na práce spojené s vzděláváním. Může také obsahovat záznamy z rodinných aktivit, výletů, dovolených a dalších zážitků, které jsou pro dítě důležité.

 

Pamatujte, že hlavním cílem portfolia je sledovat vývoj a pokrok dítěte a podporovat jeho učení a sebevědomí. Forma a obsah portfolia mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám vašeho dítěte.

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097